Filter
Typ:
Dátum zverejnenia (dd/mm/rrrr)
od
do


(Zobrazujú sa len dokumenty za posledných 12 mesiacov. Staršie nájdete v archíve.)
Zverejnené Typ Číslo Názov / Predmet Suma Zmluvná strana / Dodávateľ S1 S2
13/07/2017 FAD 20170381 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
221.76 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
13/07/2017 FAD 20170380 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
13/07/2017 FAD 20170379 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
86.40 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
13/07/2017 FAD 20170378 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 06/2017 – stredisko:...
2614.31 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
13/07/2017 FAD 20170377 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1466.08 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
13/07/2017 FAD 20170376 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 06/2017...
170.59 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13/07/2017 FAD 20170375 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
1600.13 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
13/07/2017 FAD 20170374 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 06/2017 -...
25.75 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12/07/2017 FAD 20170373 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
31.89 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
12/07/2017 FAD 20170372 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 06/2017.
45.30 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Mlynská 27, 040 01 Košice
12/07/2017 FAD 20170371 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
750.30 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
12/07/2017 FAD 20170370 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
12/07/2017 FAD 20170369 Tepelná energia
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za...
1801.90 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
12/07/2017 FAD 20170368 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
2858.68 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
12/07/2017 FAD 20170367 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
64.80 EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
07/07/2017 FAD 20170366 Poplatky
Poplatky za služby Slovenskej televízie a...
238.98 s DPH EUR RTVS, IČO: 36857432, Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
07/07/2017 FAD 20170365 Tepelná energia
Dodávka tepelnej energie - preddavok– mesiac ...
4110.67 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
07/07/2017 FAD 20170364 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
07/07/2017 FAD 20170363 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 06/2017 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
07/07/2017 FAD 20170362 Hovädzie a bravčové mäso
Dodávka hovädzieho a bravčového mäsa pre...
1096.51 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
07/07/2017 FAD 20170361 Mäsové výrobky
Dodávka mäsových výrobkov pre stravovací...
659.10 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
06/07/2017 FAD 20170360 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
2140.82 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
06/07/2017 FAD 20170359 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 07/2017 – stredisko:...
22.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
06/07/2017 FAD 20170358 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 07/2017 pre stredisko:...
9.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
06/07/2017 FAD 20170357 Poistné
Poistenie majetku za obdobie 07 – 09/2017....
987.88 s DPH EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., IČO: 00585441 a Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151700, Štefanovičová 4, Dostojevského rad 4, 816 23 Bratislava
06/07/2017 FAD 20170356 Požiarna ochrana a BOZP
Výkon prác technika požiarnej ochrany a...
796.62 s DPH EUR Ing. Rybička Branislav, IČO: 40256502, Budapeštianska 5, 040 13 Košice
06/07/2017 FAD 20170355 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
340.20 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
06/07/2017 FAD 20170354 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
357.12 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
06/07/2017 FAD 20170353 Čistiace a leštiace prostiedky
Dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov...
362.01 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
06/07/2017 FAD 20170352 Hygienické prostriedky
Dodávka hygienických prostriedkov na dva...
434.21 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
06/07/2017 FAD 20170351 Dezinfekčné prostriedky
Dodávka dezinfekčných prostriedkov na dva...
414.51 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
06/07/2017 FAD 20170350 Pracie prostriedky
Dodávka pracích prostriedkov na dva mesiace pre...
324.06 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
04/07/2017 FAD 20170349 Tonery
Dodávka tonerov a atramentových náplní....
1790.40 s DPH EUR Kofax s.r.o. Košice, IČO: 31648843, Moyzesova 62, 040 01 Košice
04/07/2017 FAD 20170348 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
792.33 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
04/07/2017 FAD 20170347 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
121.56 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
04/07/2017 FAD 20170346 Čistenie kanalizácie
Čistenie a odsávanie kalov a odvoz kuchynských...
213.68 s DPH EUR EBA s.r.o., IČO: 31376134, Košická 1, 080 01 Prešov
04/07/2017 FAD 20170345 Odborná tlač
Úplné znenia zákonov 2018.
45.01 s DPH EUR Poradca podnikateľa s.r.o., IČO: 31592503, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
04/07/2017 FAD 20170344 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 06/2017...
138.35 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
03/07/2017 FAD 20170343 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
191.53 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
03/07/2017 FAD 20170342 Mäsové výrobky
Dodávka mäsových výrobkov pre stravovací...
406.49 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
03/07/2017 FAD 20170341 Hovädzie a bravčové mäso
Dodávka hovädzieho a bravčového mäsa pre...
709.20 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
03/07/2017 FAD 20170340 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1104.48 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
03/07/2017 FAD 20170339 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
773.04 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 11 Košice
03/07/2017 FAD 20170338 Štandardy kvality
Vypracovanie a dodanie dokumentu: \"Štandardy...
2950.00 s DPH EUR BELLA GROUP s.r.o., IČO: 47557044, Koniarekova 30, 917 01 Trnava
03/07/2017 FAD 20170337 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
170.28 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
03/07/2017 FAD 20170336 Servis
Servis kuchynského zariadenia - konvektomatu.
72.30 s DPH EUR CORTEC s.r.o., IČO: 45584168, Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice
03/07/2017 FAD 20170335 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
137.76 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
03/07/2017 FAD 20170334 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
54.00 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
03/07/2017 FAD 20170333 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1551.17 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
03/07/2017 FAD 20170332 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
28.80 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
03/07/2017 FAD 20170331 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
84.26 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
30/06/2017 FAD 20170330 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
4450.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
30/06/2017 FAD 20170329 Program
Licencia za účtovný program IVES na obdobie...
155.35 s DPH EUR IVES, a.s., IČO: 00162957, Československej armády č. 20, 041 18 Košice
30/06/2017 FAD 20170328 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
30/06/2017 FAD 20170327 Hovädzie a bravčové mäso
Dodávka hovädzieho a bravčového mäsa pre...
811.76 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
30/06/2017 FAD 20170326 Mäsové výrobky
Dodávka mäsových výrobkov pre stravovací...
517.27 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
30/06/2017 FAD 20170325 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
94.80 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
30/06/2017 FAD 20170324 Oprava
Oprava brány a plota - Garbiarska 4, Košice.
2994.84 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
30/06/2017 FAD 20170323 Hovädzie a bravčové mäso
Dodávka hovädzieho a bravčového mäsa pre...
831.38 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
30/06/2017 FAD 20170322 Mäsové výrobky
Dodávka mäsových výrobkov pre stravovací...
365.56 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
27/06/2017 FAD 20170321 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
339.22 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
27/06/2017 FAD 20170320 Oprava auta
Oprava auta Renault Kangoo.
1110.83 s DPH EUR WEXIM truck s.r.o., IČO: 45420165, Štítnicka 23, 048 01 Rožňava
27/06/2017 FAD 20170319 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 05/2017 – stredisko:...
2909.42 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
27/06/2017 FAD 20170318 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
72.00 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
27/06/2017 FAD 20170317 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 05/2017.
51.96 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Mlynská 27, 040 01 Košice
27/06/2017 FAD 20170316 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 05/2017 -...
33.89 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
27/06/2017 FAD 20170314 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
109.80 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
27/06/2017 FAD 20170313 Tepelná energia
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za...
2521.36 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
27/06/2017 FAD 20170311 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
1770.06 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
27/06/2017 OBJ 2017035 Čistiace a leštiace prostiedky
Objednávame u Vás pre ZOS - Južná trieda 23,...
s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
27/06/2017 OBJ 2017034 Tonery
Objednávame u Vás tonery a atramentové náplne...
1790.40 s DPH EUR Kofax s.r.o. Košice, IČO: 31648843, Moyzesova 62, 040 01 Košice
22/06/2017 FAD 20170315 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
2657.43 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
22/06/2017 FAD 20170312 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
85.67 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
22/06/2017 FAD 20170310 Odvoz odpadu
Odvoz komunálneho odpadu 2. splátka 2017.
7207.20 s DPH EUR Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
22/06/2017 FAD 20170309 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
22/06/2017 FAD 20170308 Tepelná energia
Dodávka tepelnej energie - preddavok– mesiac ...
4110.67 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
22/06/2017 FAD 20170307 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 05/2017 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
22/06/2017 FAD 20170306 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 05/2017...
209.28 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22/06/2017 FAD 20170305 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1796.00 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
22/06/2017 FAD 20170304 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsových výrobkov pre stravovací...
406.52 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
22/06/2017 ZML 06/2017 Klimatizácia
Zmluva o dielo č. 06/2017 zo dňa 22.06.2017 na...
38229.07 s DPH EUR Vykurovacie centrum s.r.o,; IČO:36184551, Vodárenská 2, 040 01 Košice
19/06/2017 FAD 20170303 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
379.20 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
19/06/2017 FAD 20170301 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
1639.20 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
19/06/2017 FAD 20170300 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 06/2017 – stredisko:...
24.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
19/06/2017 FAD 20170299 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 06/2017 pre stredisko:...
9.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
12/06/2017 FAD 20170302 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
663.40 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
12/06/2017 FAD 20170298 Oprava
Oprava rozvodov televízneho signálu.
1437.35 s DPH EUR Salexcontrol s.r.o., IČO: 47578459, Hájska 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou
12/06/2017 FAD 20170297 Oprava auta
Oprava auta Renault Trafic. Objednávka č....
1913.70 s DPH EUR WEXIM truck s.r.o., IČO: 45420165, Štítnicka 23, 048 01 Rožňava
12/06/2017 FAD 20170296 Rastlinný materiál
Dodávka rastlinného materiálu - objednávka...
253.46 s DPH EUR Správa mestskej zelene v Košiciach, IČO:1 7078202, Rastislavova 79, 040 01 Košice
12/06/2017 FAD 20170295 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1277.45 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
12/06/2017 FAD 20170294 Poplatky
Poplatok za účtovný audit roku 2016. Zmluva.
360.00 s DPH EUR ACCEPT AUDIT CONSULTING s.r.o., IČO: 31709117, Októbrová 35, 080 01 Prešov
12/06/2017 FAD 20170293 Ostatný materiál
Dodávka ostatného materiálu. Objednávka č....
717.06 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
12/06/2017 FAD 20170292 Čistiace a leštiace prostriedky
Dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov...
1134.68 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
12/06/2017 FAD 20170291 Hygienické potreby
Dodávka hygienických prostriedkov na dva...
1539.40 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
12/06/2017 FAD 20170290 Dezinfekčné prostriedky
Dodávka dezinfekčných prostriedkov na dva...
1895.48 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
12/06/2017 FAD 20170289 Kuchynské pomôcky
Dodávka kuchynských potrieb. Objednávka č....
624.08 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
09/06/2017 FAD 20170288 Pracie prostriedky
Dodávka pracích prostriedkov na dva mesiace pre...
745.60 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
09/06/2017 FAD 20170287 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
269.64 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
09/06/2017 FAD 20170286 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
121.87 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
09/06/2017 FAD 20170285 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
822.57 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
09/06/2017 FAD 20170284 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
09/06/2017 FAD 20170283 Energie ZOS
Vyúčtovanie platieb za užívanie nebytového...
102.47 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
09/06/2017 OBJ 2017033 Štandardy kvality
Na základe vašej cenovej ponuky objednávame u...
2950.00 s DPH EUR BELLA GROUP s.r.o., IČO: 47557044, Koniarekova 30, 917 01 Trnava
05/06/2017 FAD 20170282 Školenie
Školenie - EÚ
639.00 s DPH EUR Regionálne vzdelávacie centrum, IČO: 20160238, Hlavná 68, 040 01 Košice
05/06/2017 FAD 20170281 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
621.21 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
02/06/2017 FAD 20170280 Stravné poukážky
Zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov...
8013.46 s DPH EUR VAŠA Slovensko, IČO: 35683813, Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
02/06/2017 FAD 20170279 Maliarske a natieračské práce
Maliarske a natieračské práce v zariadeniach...
2267.28 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
02/06/2017 FAD 20170278 Antivírusový program
Antivírusový program ESET 5x.
62.40 s DPH EUR LLORANT s.r.o., IČO: 36569658, Pražská 4, 040 11 Košice
02/06/2017 FAD 20170277 Práce IT
Práce IT - Účtovná závierka za mesiac 3/2017.
162.00 s DPH EUR LLORANT s.r.o., IČO: 36569658, Pražská 4, 040 11 Košice
02/06/2017 FAD 20170276 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
34.56 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
02/06/2017 FAD 20170275 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
130.15 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
02/06/2017 FAD 20170274 Oprava
Oprava práčky - Zmluva o servise.
103.92 s DPH EUR BL technics, s.r.o., IČO: 36502944, Švábska 57, 080 05 Prešov
02/06/2017 FAD 20170273 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
915.66 s DOH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
02/06/2017 FAD 20170272 Likvidácia nábytku
Likvidácia vyradeného nábytku.
33.60 s DPH EUR ABY s.r.o., IČO: 45443505, Haviarska 4, 040 01 Košice
01/06/2017 OBJ 2017031 Oprava auta
Objednávame u Vás opravu motorového vozidla...
1110.83 s DPH EUR WEXIM truck s.r.o., IČO: 45420165, Štítnicka 23, 048 01 Rožňava
29/05/2017 OBJ 2017029 Ostatný materiál
Objednávame u Vás ostatný materiál : -...
717.06 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
29/05/2017 OBJ 2017028 Dezinfekčné a pracie prostriedky
Objednávame u Vás dezinfekčné a pracie...
2641.08 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
29/05/2017 OBJ 2017027 Hygienické prostriedky
Oobjednávame u Vás hygienické prostriedky...
15369.40 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
29/05/2017 OBJ 2017026 Čistiace a leštiace prostriedky
Objednávame u Vás čistiace a leštiace...
1134.68 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
26/05/2017 FAD 20170271 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
138.42 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
26/05/2017 FAD 20170270 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
4500.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
26/05/2017 FAD 20170269 Elektrická energia
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie za...
47.25 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
26/05/2017 FAD 20170268 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1542.49 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
26/05/2017 FAD 20170267 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
26/05/2017 FAD 20170266 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
805.24 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
26/05/2017 FAD 20170265 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
26/05/2017 FAD 20170264 Deratizácia
Deratizácia stredísk: DD, Garbiarska 4 a ZOS,...
248.40 s DPH EUR ASANARATES, s.r.o., IČO: 36606693, Park Angelinum 4, 040 01 Košice
26/05/2017 FAD 20170263 Kancelárske potreby
Dodávka kancelárskych potrieb - papier,...
807.60 s DPH EUR Kofax s.r.o. Košice, IČO: 31648843, Moyzesova 62, 040 01 Košice
26/05/2017 FAD 20170262 Školenie
Školenie - Efektívna správa registratúry.
78.00 s DPH EUR Asociácia správcov registratúry, IČO: 37922190, M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky
25/05/2017 FAD 20170261 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb na dva mesiace,...
306.00 s DPH EUR Hagleitner Hygiene s.r.o., IČO: 35840790, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
25/05/2017 FAD 20170260 Zdravotnícky materiál
Dodávka jednorázových rukavíc. Objednávka...
1439.52 s DPH EUR Media Comp s.r.o., IČO: 35731486, Prev: Košariská 192/42, 900 42 Dunajská Lužná
25/05/2017 FAD 20170259 Elektrická energia
Dodávka elektrickej energie za obdobie...
259.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
25/05/2017 FAD 20170258 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1193.96 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
25/05/2017 FAD 20170257 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
924.06 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
25/05/2017 FAD 20170256 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
96.77 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
25/05/2017 FAD 20170255 Maliarske a natieračské práce
Maliarske a natieračské práce v zariadeniach...
1314.59 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
25/05/2017 FAD 20170254 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
86.40 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
25/05/2017 FAD 20170253 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
10.68 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 11 Košice
25/05/2017 FAD 20170252 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
25/05/2017 FAD 20170251 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 04/2017 -...
26.87 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
25/05/2017 FAD 20170250 Tepelná energia
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za...
2357.22 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
25/05/2017 FAD 20170249 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
1054.43 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
25/05/2017 FAD 20170248 Čistiace prostriedky
Dodávka čistiacich prostriedkov pre kuchynské...
410.40 s DPH EUR EKO Servis SK s.r.o., IČO: 47635843, Šoltésová 10, 040 01 Košice
25/05/2017 FAD 20170247 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
67.90 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
25/05/2017 FAD 20170246 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
864.66 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
25/05/2017 FAD 20170245 Poistné
Havarijné poistenie Škoda Roomster. Poistná...
205.31 s DPH EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., IČO: 00585441 a Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151700, Štefanovičová 4, Dostojevského rad 4, 816 23 Bratislava
25/05/2017 FAD 20170244 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1402.50 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
25/05/2017 FAD 20170243 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 04/2017.
45.30 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Mlynská 27, 040 01 Košice
25/05/2017 FAD 20170242 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
3195.06 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
25/05/2017 FAD 20170241 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 04/2017 – stredisko:...
2308.84 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
25/05/2017 FAD 20170420 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
25/05/2017 FAD 20170239 Tepelná energia
Dodávka tepelnej energie - preddavok– mesiac ...
4334.95 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
24/05/2017 FAD 20170238 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 04/2017...
208.86 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
24/05/2017 FAD 20170237 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 05/2017 pre stredisko:...
9.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
24/05/2017 FAD 20170236 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 05/2017 – stredisko:...
56.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
24/05/2017 FAD 20170235 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
825.82 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
24/05/2017 FAD 20170234 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1499.28 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
24/05/2017 FAD 20170233 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
212.40 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
24/05/2017 FAD 20170232 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
236.88 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
24/05/2017 FAD 20170231 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 04/2017 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
16/05/2017 FAD 20170230 Školenie
Odborný seminár - verejné obstarávanie.
32.00 s DPH EUR EKONA SK s.r.o., IČO: 46745564, Madridská 2, 040 13 Košice
16/05/2017 FAD 20170229 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
4730.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
16/05/2017 FAD 20170228 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
137.22 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
16/05/2017 FAD 20170227 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
876.79 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
16/05/2017 FAD 20170226 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
22.14 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
16/05/2017 FAD 20170225 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
463.93 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
16/05/2017 ZML 05/2017 Mäsové výrobky
Dodávka mäsových výrobkov - kúpna zmluva č....
do limitu 17719.14 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
16/05/2017 ZML 04/2017 Hovädzie a bravčové mäso
Dodávka hovädzieho a bravčového mäsa -...
do limitu 21738.47 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
12/05/2017 OBJ 2017030 Oprava auta
Objednávame u Vás opravu motorového vozidla...
1913.70 s DPH EUR WEXIM truck s.r.o., IČO: 45420165, Štítnicka 23, 048 01 Rožňava
12/05/2017 OBJ 2017025 Oprava fasády
Objednávame u Vás náter fasády v časti...
2267.28 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
12/05/2017 FAD 20170222 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
74.40 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
12/05/2017 FAD 20170220 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
131.45 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
12/05/2017 FAD 20170219 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1193.03 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
12/05/2017 FAD 20170218 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
136.98 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
12/05/2017 FAD 20170217 Poistné
PZP Škoda Roomster obdobie 06/2017 - 06/2018.
72.48 s DPH EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., IČO: 00585441, Štefánikova 4, 816 23 Bratislava
12/05/2017 FAD 20170216 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
177.60 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
12/05/2017 FAD 20170215 Zdravotnícky materiál
Dodávka umývacích žiniek.
229.27 s DPH EUR HARTMANN-RICO s.r.o., IČO: 31351361, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
12/05/2017 FAD 20170214 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
341.76 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
12/05/2017 FAD 20170213 Práce IT
Oprava počítača - sociálny úsek.
38.40 s DPH EUR LLORANT s.r.o., IČO: 36569658, Pražská 4, 040 11 Košice
12/05/2017 FAD 20170212 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
81.00 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
12/05/2017 FAD 20170211 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
888.96 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
12/05/2017 FAD 20170210 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1691.59 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
12/05/2017 FAD 20170209 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
94.80 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
12/05/2017 OBJ 2017024 Kancelárske potreby
Objednávame u Vás kancelárske potreby : -...
807.60 s DPH EUR Kofax s.r.o. Košice, IČO: 31648843, Moyzesova 62, 040 01 Košice
12/05/2017 FAD 20170224 Televízor
Televízor LG - stredisko ZOS, Južná trieda 23,...
303.40 s DPH EUR OKAY Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35825979, Trolejbusová 1, 041 86 Košice
12/05/2017 FAD 20170223 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia vyradeného majetku....
159.46 s DPH EUR KOSIT a.s., IČO: 36205214, Rastislavova 98, 040 01 Košice
12/05/2017 FAD 20170221 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
674.50 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
03/05/2017 OBJ 2017023 Kuchynské pomôcky
Objednávame u Vás kuchynské pomôcky pre...
624.08 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
03/05/2017 OBJ 2017022 Kvety
Objednávame u Vás odber muškátov, letničiek...
s DPH EUR Správa mestskej zelene v Košiciach, IČO:1 7078202, Rastislavova 79, 040 01 Košice
28/04/2017 ZML 03/2017 Mlieko a mliečne výrobky
Kúpna zmluva č. 03/2017 na dodávku mlieka a...
do limitu 47999.99 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 01 Prešov
27/04/2017 FAD 20170208 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
861.76 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
27/04/2017 FAD 20170207 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
27/04/2017 FAD 20170206 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
44.60 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
27/04/2017 FAD 20170205 Elektrická energia
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie za...
988.77 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
27/04/2017 FAD 20170204 Maliarske a natieračské práce
Maliarske a natieračské práce v zariadeniach...
3361.44 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
27/04/2017 FAD 20170203 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 03/2017 – stredisko:...
3081.55 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
27/04/2017 FAD 20170202 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
27/04/2017 FAD 20170201 Čistiace prostriedky
Dodávka čistiacich prostriedkov na kuchynské...
76.80 s DPH EUR CORTEC s.r.o., IČO: 45584168, Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice
27/04/2017 FAD 20170200 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
979.49 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
27/04/2017 FAD 20170199 Údržba
Oprava ZTI, UK-blok \"A\".
1858.68 s DPH EUR Vykurovacie centrum s.r.o,; IČO:36184551, Vodárenská 2, 040 01 Košice
27/04/2017 FAD 20170198 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1339.19 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
27/04/2017 OBJ 2017021 Zdravotnícky materiál
Na základe Vašej cenovej ponuky pre rok 2017...
1439.52 s DPH EUR Media Comp s.r.o., IČO: 35731486, Rovinka 268, 900 41 Rovinka
19/04/2017 FAD 20170197 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
2110.32 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
19/04/2017 FAD 20170196 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
76.62 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava
19/04/2017 FAD 20170195 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
100.80 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
19/04/2017 FAD 20170194 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 03/2017 -...
33.38 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
19/04/2017 OBJ 2017020 Mäso a mäsové výrobky
Objednávame u Vás dodávku mäsa a mäsových...
s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
19/04/2017 OBJ 2017019 Špongie
Na základe Vašej cenovej ponuky zo dňa...
229.27 s DPH EUR HARTMANN-RICO s.r.o., IČO: 31351361, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
18/04/2017 FAD 20170193 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
3631.86 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
18/04/2017 FAD 20170192 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 03/2017.
45.30 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Mlynská 27, 040 01 Košice
18/04/2017 FAD 20170191 Tepelná energia
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za...
2168.02 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
18/04/2017 FAD 20170190 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
699.21 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
18/04/2017 FAD 20170189 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
379.20 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
18/04/2017 FAD 20170188 Telefóny
Mobilné telefóny - 2 ks. Zmluva č. B0134330
315.10 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
11/04/2017 FAD 20170187 Poplatky
Poplatky za služby Slovenskej televízie a...
238.98 s DPH EUR RTVS, IČO: 36857432, Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
11/04/2017 FAD 20170186 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
11/04/2017 FAD 20170185 Tepelná energia
Dodávka tepelnej energie - preddavok– mesiac ...
6129.19 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
11/04/2017 FAD 20170184 Poplatky za nájom
Poplatky za nájom zariadení - rok 2017.
3.96 s DPH EUR ECOLAB s.r.o., IČO: 31342213, Čajakova 18, 811 05 Bratislava
11/04/2017 FAD 20170183 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 01/2017 –...
64.61 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
11/04/2017 FAD 20170182 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 02/2017 –...
85.70 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
11/04/2017 FAD 20170181 Čistenie kanalizácie
Čistenie kanalizačnej prípojky.
344.87 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
11/04/2017 FAD 20170180 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1301.77 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
11/04/2017 FAD 20170179 Servis
Servis vzduchotechniky - stravovací úsek.
1405.68 s DPH EUR KLIVENT s.r.o., IČO: 45259046, Slanec 387, 044 17 Slanec
11/04/2017 FAD 20170178 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 04/2017 – stredisko:...
147.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
11/04/2017 FAD 20170177 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 04/2017 pre stredisko:...
9.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
11/04/2017 FAD 20170176 Poistenie
Poistenie majetku za obdobie 04 – 06/2017....
987.88 s DPH EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., IČO: 00585441 a Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151700, Štefanovičová 4, Dostojevského rad 4, 816 23 Bratislava
11/04/2017 FAD 20170175 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 03/2017...
175.01 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11/04/2017 FAD 20170174 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 03/2017 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
11/04/2017 FAD 20170173 Oprava
Oprava ÚK v časti \"C\" - havária. Objednávka...
1690.30 s DPH EUR Vykurovacie centrum s.r.o,; IČO:36184551, Vodárenská 2, 040 01 Košice
11/04/2017 FAD 20170172 Čistiace a leštiace prostriedky
Dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov...
547.36 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
11/04/2017 FAD 20170171 Hygienické prostriedky
Dodávka hygienických prostriedkov na dva...
700.48 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
11/04/2017 FAD 20170170 Pracie prostriedky
Dodávka pracích prostriedkov na dva mesiace pre...
511.93 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
11/04/2017 FAD 20170169 Dezinfekčné prostriedky
Dodávka dezinfekčných prostriedkov na dva...
863.32 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
11/04/2017 FAD 20170168 Ostatný materiál
Dodávka ostatného materiálu. Objednávka č....
368.58 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
11/04/2017 FAD 20170167 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
2577.71 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
11/04/2017 FAD 20170166 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
221.76 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
11/04/2017 FAD 20170165 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
11/04/2017 FAD 20170164 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1312.79 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
11/04/2017 FAD 20170163 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
139.52 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
05/04/2017 OBJ 2017016 Odvoz odpadu
Objednávame u Vás veľkokapacitný kontajner...
EUR KOSIT a.s., IČO: 36205214, Rastislavova 98, 040 01 Košice
03/04/2017 FAD 20170162 Školenie
Školenie - Sociálne služby.
66.00 s DPH EUR Regionálne vzdelávacie centrum, IČO: 20160238, Hlavná 68, 040 01 Košice
03/04/2017 FAD 20170161 Čistenie kanalizácie
Čistenie a odsávanie kalov a odvoz kuchynských...
235.98 s DPH EUR EBA s.r.o., IČO: 31376134, Košická 1, 080 01 Prešov
03/04/2017 FAD 20170160 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
786.10 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
03/04/2017 FAD 20170159 Oprava kuchynských zariadení
Oprava plynového kotla, chladničky a...
896.16 s DPH EUR Salexcontrol s.r.o., IČO: 47578459, Hájska 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou
03/04/2017 FAD 20170158 Oprava
Oprava havárie - únik vody v práčovni.
660.72 s DPH EUR Salexcontrol s.r.o., IČO: 47578459, Hájska 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou
03/04/2017 FAD 20170157 Údržba
Oprava žehliaceho valca po zaplavení.
891.72 s DPH EUR Salexcontrol s.r.o., IČO: 47578459, Hájska 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou
03/04/2017 FAD 20170156 Servis EPS a HSP
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
64.80 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
03/04/2017 FAD 20170155 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
766.66 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
03/04/2017 FAD 20170154 Ostatný materiál
Dodávka elektromateriálu. Objednávka č....
919.10 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
03/04/2017 FAD 20170153 Ostatný materiál
Dodávka plastových dóz. Objednávka č....
182.00 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
03/04/2017 FAD 20170152 Žehliaca doska
Dodávka žehliacej dosky do práčovne....
198.00 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
03/04/2017 FAD 20170151 Maliarske a natieračské práce
Maliarske a natieračské práce v zariadeniach...
959.66 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
03/04/2017 FAD 20170150 Elektrická energia
Opravná faktúra za mesiac január 2017.
754.80 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
03/04/2017 FAD 20170149 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
4450.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
03/04/2017 FAD 20170148 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
22.14 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
03/04/2017 FAD 20170147 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
855.25 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
03/04/2017 FAD 20170146 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
200.18 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
03/04/2017 FAD 20170145 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
126.69 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
03/04/2017 FAD 20170144 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
33.37 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
31/03/2017 OBJ 2017015 Ostatný materiál
Objednávame u Vás ostatný materiál : -...
368.58 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
31/03/2017 OBJ 2017014 Dezinfekčné prostriedky
Objednávame u Vás na 04 - 05/2017 dezinfekčné...
1375.25 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
31/03/2017 OBJ 2017013 Hygienické prostriedky
Objednávame u Vás hygienické potreby na 04 -05...
700.48 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
31/03/2017 OBJ 2017012 Čistiace a leštiace prostriedky
Objednávame u Vás čistiace a leštiace...
547.36 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
27/03/2017 FAD 20170143 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb.
236.15 s DPH EUR Hagleitner Hygiene s.r.o., IČO: 35840790, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
27/03/2017 FAD 20170142 Klimatizácia
Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky....
1681.08 s DPH EUR VIESSMANN Vykurovacie centrum s.r.o,; IČO:36184551, Vodárenská 2, 040 01 Košice
27/03/2017 FAD 20170141 Čistenie kanalizácie
Čistenie kanalizácie v kuchyni.
240.00 s DPH EUR Illes Vojtech, IČO: 10686240, Lomnická 13, 040 01 Košice
27/03/2017 FAD 20170140 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
2324.03 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
27/03/2017 FAD 20170139 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
27/03/2017 FAD 20170138 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
864.33 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
27/03/2017 FAD 20170137 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
57.60 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
27/03/2017 FAD 20170136 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
27/03/2017 FAD 20170135 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
168.48 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
27/03/2017 FAD 20170134 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
48.67 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
27/03/2017 FAD 20170133 Tlač
Doplatok - Zdravotnícke noviny 2017.
2.61 s DPH EUR Slovenská pošta - stred. predplatného, IČO: 36631124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
27/03/2017 FAD 20170132 Tepelná energia
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za...
3068.87 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
27/03/2017 FAD 20170131 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
35.19 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
27/03/2017 FAD 20170130 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 02/2017 -...
35.68 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
27/03/2017 FAD 20170129 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 02/2017.
45.30 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Mlynská 27, 040 01 Košice
27/03/2017 FAD 20170128 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1119.07 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
27/03/2017 FAD 20170127 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
895.08 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
27/03/2017 FAD 20170126 Servis
Pozáručný servis lôžok.
1587.74 s DPH EUR ČECHOVO, s.r.o., IČO: 46186484, Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov
27/03/2017 FAD 20170125 Maliarske a natieračské práce
Maľovanie izby č. 528 po požiari.
1073.22 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
24/03/2017 OBJ 2017017 Oprava
Objednávame u Vás opravu ÚK v pavilóne \"C\"...
1690.30 s DPH EUR Vykurovacie centrum s.r.o,; IČO:36184551, Vodárenská 2, 040 01 Košice
22/03/2017 FAD 20170124 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
2663.13 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
22/03/2017 FAD 20170123 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
1161.96 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
22/03/2017 FAD 20170122 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 02/2017 – stredisko:...
2802.50 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
22/03/2017 FAD 20170121 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
592.03 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
22/03/2017 FAD 20170120 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
22/03/2017 FAD 20170119 Práce IT
Účtovná závierka IV.Q 2016.
192.00 s DPH EUR LLORANT s.r.o., IČO: 36569658, Pražská 4, 040 11 Košice
22/03/2017 FAD 20170118 Tlačivo
Dodávka tlačiva - Hlásenie sestier....
151.20 s DPH EUR KARO-PRESS s.r.o., IČO:43868690, Južná trieda 48, 040 01 Košice
22/03/2017 OBJ 2017011 Žehliaca doska
Objednávame u Vás pre práčovňu: Žehliacu...
198.00 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
15/03/2017 FAD 20170117 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 02/2017...
199.64 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15/03/2017 FAD 20170116 Tepelná energia
Dodávka tepelnej energie - preddavok– mesiac ...
7474.87 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
15/03/2017 FAD 20170115 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
15/03/2017 FAD 20170114 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 03/2017 pre stredisko:...
9.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
15/03/2017 FAD 20170113 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 03/2017 – stredisko:...
268.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
15/03/2017 FAD 20170112 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
745.77 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
15/03/2017 FAD 20170111 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 02/2017 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
13/03/2017 DOD 20170313 Mlieko a mliečne výrobky
Dodatok ku kúpnej zmuve č. 01/2016 zo dňa...
do limitu 47999.99 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
13/03/2017 OBJ 2017010 Ostatný materiál
Objednávame u Vás : - Dózu PVC s krytom (na...
182.00 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
13/03/2017 FAD 20170110 Stravné poukážky
Zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov...
8013.46 s DPH EUR VAŠA Slovensko, IČO: 35683813, Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
13/03/2017 FAD 20170109 Školenie
Školenie - odborný seminár o VO.
32.00 s DPH EUR EKONA SK s.r.o., IČO: 46745564, Madridská 2, 040 13 Košice
03/03/2017 FAD 20170108 Poplatky
Poplatok za potvrdenie pre audit.
60.00 s DPH EUR PRIMA BANKA SLOVENSKO a.s., IČO: 31575951, Hodžova 11, 010 11 Žilina
03/03/2017 FAD 20170107 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
252.00 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
03/03/2017 FAD 20170106 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
745.49 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
03/03/2017 FAD 20170105 Čistiace prostriedky
Dodávka čistiacich prostriedkov pre kuchynské...
523.20 s DPH EUR EKO Servis SK s.r.o., IČO: 47635843, Šoltésová 10, 040 01 Košice
03/03/2017 FAD 20170104 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
779.39 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
03/03/2017 FAD 20170103 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
121.89 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
03/03/2017 FAD 20170102 Čistenie
Čistenie a odsávanie kalov a odvoz kuchynských...
201.91 s DPH EUR EBA s.r.o., IČO: 31376134, Košická 1, 080 01 Prešov
03/03/2017 FAD 20170101 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
64.80 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
03/03/2017 FAD 20170100 Pracie prostriedky
Dodávka pracích prostriedkov pre stredisko:...
321.97 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
03/03/2017 FAD 20170099 Dezinfekčné prostriedky
Dodávka dezinfekčných prostriedkov pre...
359.07 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
03/03/2017 FAD 20170098 Hygienické prostriedky
Dodávka hygienických prostriedkov pre...
429.37 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
03/03/2017 FAD 20170097 Čistiace a leštiace prostriedky
Dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov...
347.74 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
03/03/2017 FAD 20170096 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1965.90 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
03/03/2017 ZML 02/2017 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov - Kúpna...
do limitu 5999.99 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
01/03/2017 FAD 20170095 Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky na kuchynské zariadenie.
76.60 s DPH EUR CORTEC s.r.o., IČO: 45584168, Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice
01/03/2017 FAD 20170094 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb - vyúčtovanie,...
94.80 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
01/03/2017 FAD 20170093 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
190.36 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
01/03/2017 FAD 20170092 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
753.21 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
01/03/2017 FAD 20170091 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 02/2017...
136.32 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
01/03/2017 FAD 20170090 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
350.40 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
01/03/2017 FAD 20170089 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
134.78 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
01/03/2017 FAD 20170088 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
702.47 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
01/03/2017 FAD 20170087 Maliarske a natieračské práce
Maliarske a natieračské práce v zariadeniach...
2717.48 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
01/03/2017 ZML 201703-25/001 Servis EPS a HSP
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
2587.20 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
01/03/2017 FAD 20170086 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
121.98 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
01/03/2017 FAD 20170085 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1503.96 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
01/03/2017 FAD 20170084 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov - jubilanti.
64.80 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
01/03/2017 FAD 20170083 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1694.14 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
01/03/2017 FAD 20170082 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
3740.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 27, 042 91 Košice
01/03/2017 FAD 20170081 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
621.29 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
28/02/2017 FAD 20170080 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
379.20 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
28/02/2017 FAD 20170079 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
28/02/2017 FAD 20170078 Tepelná energia
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za...
4985.44 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
28/02/2017 FAD 20170077 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
952.64 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
23/02/2017 OBJ 2017009 Klimatizácia
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u...
1681.08 s DPH EUR VIESSMANN Vykurovacie centrum s.r.o,; IČO:36184551, Vodárenská 2, 040 01 Košice
23/02/2017 ZML 01/2017 Maliarske a natieračské práce
Zmluva o dielo č. 01/2017 na maliarske a...
do limitu 47998.80 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
21/02/2017 FAD 20170076 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
129.60 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
21/02/2017 FAD 20170075 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
21/02/2017 DOD 20170074 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
21/02/2017 FAD 20170073 Servis EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
82.78 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
21/02/2017 OBJ 2017008 Čistiace a leštiace prostriedky
Objednávame u Vás čistiace a leštiace...
1458.15 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
21/02/2017 OBJ 2017007 Tlačivo
Objednávame u Vás : - vyhotovenie knihy A4 ,,...
151.20 s DPH EUR KARO-PRESS s.r.o., IČO:43868690, Južná trieda 48, 040 01 Košice
21/02/2017 FAD 20170072 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
4300.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
21/02/2017 FAD 20170071 Tepelná energia
Dodávka tepelnej energie - preddavok– mesiac ...
7797.55 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
21/02/2017 FAD 20170070 Poplatky
Poplatky za Slovenskú televíziu a Slovenský...
238.98 s DPH EUR RTVS, IČO: 36857432, Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
21/02/2017 FAD 20170069 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
21/02/2017 FAD 20170068 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
21/02/2017 FAD 20170067 Elektrická energia
Dodávka elektrickej energie za obdobie...
268.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
21/02/2017 FAD 20170066 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 01/2017 -...
34.03 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21/02/2017 FAD 20170065 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
69.99 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
21/02/2017 FAD 20170064 Program
Program KUCHYŇA - 01-06/2017. Zmluva...
138.00 s DPH EUR PROMYS, spol. s r.o., IČO: 36276847, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
21/02/2017 FAD 20170063 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
984.10 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
21/02/2017 FAD 20170062 Odvoz odpadu
Odvoz komunálneho odpadu 1. splátka 2017.
7207.20 s DPH EUR Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
21/02/2017 FAD 20170061 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
2243.40 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
20/02/2017 FAD 20170060 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
2804.64 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
20/02/2017 FAD 20170059 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
827.96 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
20/02/2017 FAD 20170058 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 02/2017 pre stredisko:...
9.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, P.O.BOX 87, 040 11 Košice
20/02/2017 FAD 20170057 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 02/2017 – stredisko:...
285.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, P.O.BOX 87, 040 11 Košice
20/02/2017 FAD 20170056 Poistenie
Poistenie motorových vozidiel - rok 2016.
1074.07 s DPH EUR Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
13/02/2017 FAD 20170055 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 01/2017...
229.42 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13/02/2017 FAD 20170054 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 01/2017 – stredisko:...
2460.59 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
13/02/2017 FAD 20170053 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 01/2017.
51.96 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
13/02/2017 FAD 20170052 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
2039.41 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
13/02/2017 FAD 20170051 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
825.31 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
13/02/2017 FAD 20170050 Ostatný materiál
Dodávka ostatného materiálu. Objednávka č....
807.98 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
13/02/2017 FAD 20170049 Pracie prostriedky
Dodávka pracích prostriedkov na dva mesiace pre...
601.90 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
13/02/2017 FAD 20170048 Dezinfekčné prostriedky
Dodávka dezinfekčných prostriedkov na dva...
957.64 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
13/02/2017 FAD 20170047 Hygienické prostriedky
Dodávka hygienických prostriedkov na dva...
836.78 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
13/02/2017 FAD 20170046 Čistiace a leštiace prostriedky
Dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov...
739.67 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
13/02/2017 FAD 20170045 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 01/2017 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
13/02/2017 FAD 20170044 Servis
Servis vzduchotechniky na stravovacom úseku.
819.00 s DPH EUR KLIVENT s.r.o., IČO: 45259046, Slanec 387, 044 17 Slanec
13/02/2017 FAD 20170043 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
721.28 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
13/02/2017 FAD 20170042 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
122.49 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
13/02/2017 FAD 20170041 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
252.00 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
13/02/2017 FAD 20170040 Tlač
Tlač stravných lístkov.
170.40 s DPH EUR KARO-PRESS s.r.o., IČO:43868690, Južná trieda 48, 040 01 Košice
07/02/2017 FAD 20170039 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
66.42 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
07/02/2017 FAD 20170038 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1185.18 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
07/02/2017 FAD 20170037 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
134.31 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
07/02/2017 FAD 20170036 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
177.60 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
07/02/2017 FAD 20170035 Servis EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
118.80 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
07/02/2017 FAD 20170034 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
12.48 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
06/02/2017 DOD 20170206 Mlieko a mliečne výrobky
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 01/2016 zo...
do limitu 47999.99 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
02/02/2017 FAD 20170033 Oprava
Oprava práčky. Zmluva o servise.
221.88 s DPH EUR BL technics, s.r.o., IČO: 36502944, Švábska 57, 080 05 Prešov
02/02/2017 FAD 20170032 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
150.32 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
02/02/2017 FAD 20170031 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1041.03 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
02/02/2017 FAD 20170030 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 01/2017 pre stredisko:...
9.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
02/02/2017 FAD 20170029 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 01/2017 – stredisko:...
294.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
02/02/2017 FAD 20170028 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1255.09 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
02/02/2017 FAD 20170027 Servis EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
58.80 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
02/02/2017 FAD 20170026 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
02/02/2017 FAD 20170025 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
36.60 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
02/02/2017 FAD 20170024 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
816.98 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
02/02/2017 FAD 20170023 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
929.25 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
01/02/2017 FAD 20170022 Odborná tlač
Vyúčtovanie - Finančný spravodaj 2016.
13.67 s DPH EUR Poradca podnikateľa s.r.o., IČO: 31592503, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
01/02/2017 FAD 20170021 Elektrická energia
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie za...
739.08 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
01/02/2017 FAD 20170020 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
798.46 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
01/02/2017 FAD 20170019 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
01/02/2017 FAD 20170018 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
86.40 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
01/02/2017 FAD 20170017 Tepelná energia
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za...
4637.62 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
01/02/2017 FAD 20170016 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
104.20 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
01/02/2017 FAD 20170015 Zákony
Vyúčtovanie - Úplné znenia zákonov 2016.
58.14 s DPH EUR Poradca podnikateľa s.r.o., IČO: 31592503, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
01/02/2017 OBJ 2017006 Čistenie a odvoz odpadu
Objednávame u Vás na rok 2017 čistenie a...
s DPH EUR EBA s.r.o., IČO: 31376134, Košická 1, 080 01 Prešov
01/02/2017 OBJ 2017005 Ostatný materiál
Objednávame u Vás ostatný materiál : -...
807.98 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
01/02/2017 OBJ 2017004 Pracie prostriedky
Objednávame u Vás pracie prostriedky na 02 -03...
601.90 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
01/02/2017 OBJ 2017003 Dezinfekčné prostriedky
Objednávame u Vás dezinfekčné prostriedky na...
957.64 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
01/02/2017 OBJ 2017002 Hygienické potreby
Objednávame u Vás hygienické potreby na 02 -03...
836.78 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
01/02/2017 OBJ 2017001 Čistiace a leštiace prostriedky
Objednávame u Vás čistiace a leštiace...
739.67 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
01/02/2017 ZML 01/02/2017 Kolektívna zmluva
Kolektívna zmluva na roky 2017 - 2018.
EUR Odborová organizácia zamestnancov pri SSPmK, Garbiarska 4, 040 01 Košice
16/01/2017 FAD 20170014 Prevoz peňazí
Ochrana pri prevoze peňazí v mesiacoch...
33.19 s DPH EUR Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
16/01/2017 FAD 20170013 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
118.80 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
16/01/2017 FAD 20170012 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
3273.66 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
16/01/2017 FAD 20170011 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
582.53 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
16/01/2017 FAD 20170010 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
1216.94 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
16/01/2017 FAD 20170009 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
16/01/2017 FAD 20170008 Teplomery
Digitálny teplomer do chladničky a mrazničky...
117.19 s DPH EUR GASTROLUX, s.r.o., IČO: 10170010, Bytčická 72, 010 01 Žilina
16/01/2017 FAD 20170007 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 12/2016.
70.62 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
16/01/2017 FAD 20170006 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
36.60 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
16/01/2017 FAD 20170005 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
57.48 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
16/01/2017 FAD 20170004 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 12/2016 -...
47.90 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16/01/2017 FAD 20170003 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 12/2016...
187.22 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16/01/2017 FAD 20170002 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 12/2016 – stredisko:...
2334.92 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
16/01/2017 FAD 20170001 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
1650.31 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
16/01/2017 DOD 20170115 Mäso a mäsové výrobky
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 15/2015 zo...
do limitu 47999.99 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
09/01/2017 FAD 20160728 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
4210.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
09/01/2017 FAD 20160727 Tepelná energia
Dodávka tepelnej energie - preddavok– mesiac ...
8470.39 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
09/01/2017 FAD 20160726 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
236.88 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
09/01/2017 FAD 20160725 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
156.12 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
09/01/2017 FAD 20160724 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1291.79 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
09/01/2017 FAD 20160723 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1994.11 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
09/01/2017 FAD 20160722 Televízna anténa
Obnova spoločnej televíznej antény, rozvod PAL...
4341.05 s DPH EUR Salexcontrol s.r.o., IČO: 47578459, Hájska 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou
09/01/2017 FAD 20160721 Stoličky
Stoličky pre klientov Zariadenia pre seniorov....
2480.00 s DPH EUR Nikra s.r.o., IČO: 31652433, Mäsiarska 21, prev. Študentská 1, 040 01 Košice
09/01/2017 FAD 20160720 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
483.41 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
09/01/2017 FAD 20160719 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
310.32 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
09/01/2017 FAD 20160718 Oprava auta
Oprava auta Renault Trafic.
1703.64 s DPH EUR WEXIM truck s.r.o., IČO: 45420165, Štítnicka 23, 048 01 Rožňava
09/01/2017 FAD 2016017 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
110.78 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
09/01/2017 FAD 20160716 Čistenie
Čistenie a odsávanie kalov a odvoz kuchynských...
202.78 s DPH EUR EBA s.r.o., IČO: 31376134, Košická 1, 080 01 Prešov
09/01/2017 FAD 20160715 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
918.00 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
09/01/2017 FAD 20160714 Poistné
Poistenie majetku za obdobie 01 – 03/2017....
987.88 s DPH EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., IČO: 00585441 a Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00151700, Štefanovičová 4, Dostojevského rad 4, 816 23 Bratislava
09/01/2017 FAD 20160713 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
90.00 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
09/01/2017 FAD 20160712 Filtre
Vrecká a filtre do vysávačov Kärcher....
185.74 s DPH EUR KARCHER Slovakia s.r.o., IČO: 34111875, Bratislavská 31, 949 01 Nitra
09/01/2017 FAD 20160711 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 12/2016 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
09/01/2017 FAD 20160710 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
123.20 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
09/01/2017 FAD 20160709 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
2009.68 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
09/01/2017 FAD 20160708 Pracovná zdravotná služba
Pracovná zdravotná služba - II. polrok 2016.
168.00 s DPH EUR BE-SOFT, a.s., IČO: 36191337, Štúrova 6, 040 01 Košice
09/01/2017 FAD 20160707 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
64.80 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
09/01/2017 FAD 20160706 Maliarske a natieračské práce
Maliarske a natieračské práce v zariadeniach...
2567.06 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
09/01/2017 FAD 20160705 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
110.70 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
30/12/2016 DOD 20161230 Maliarske a natieračské práce
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.12.2014.
do limitu 35999.99 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
30/12/2016 DOD Dod. 2/201412/94 Pracovná zdravotná služba
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní pracovnej...
s DPH EUR BE-SOFT, a.s., IČO: 36191337, Štúrova 6, 040 01 Košice
28/12/2016 OBJ 2016073 Televízna anténa
Objednávame u Vás: Obnovu spoločnej...
4341.05 s DPH EUR Salexcontrol s.r.o., IČO: 47578459, Hájska 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou
23/12/2016 FAD 20160704 Práce IT
Inštalácia programov, oprava tlačiarne.
252.00 s DPH EUR LLORANT s.r.o., IČO: 36569658, Pražská 4, 040 11 Košice
23/12/2016 FAD 20160703 Servisná prehliadka
Servisná prehliadka auta Škoda Roomster.
179.50 s DPH EUR AUTORIS s.r.o., IČO: 36785601, Školská 36, 979 01 Rimavská Sobota
23/12/2016 FAD 20160702 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
379.20 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
23/12/2016 FAD 20160701 Štandardy kvality
Vypracovanie metodiky\"Štandardy kvality...
600.00 s DPH EUR BELLA GROUP s.r.o., IČO: 47557044, Koniarekova 30, 917 01 Trnava
23/12/2016 FAD 20160700 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
990.81 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
23/12/2016 FAD 20160699 Stravné poukážky
Zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov...
8013.46 s DPH EUR VAŠA Slovensko, IČO: 35683813, Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
23/12/2016 FAD 20160698 Čistiace prostriedky
Čistiace prostriedky na kuchynské zariadenia.
177.60 s DPH EUR EKO Servis SK s.r.o., IČO: 47635843, Šoltésová 10, 040 01 Košice
23/12/2016 FAD 20160697 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
169.80 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
23/12/2016 FAD 20160696 Oprava auta
Oprava auta Renault Trafic.
159.95 s DPH EUR Best Services s.r.o., IČO: 44048238, Jantárová 30, 040 01 Košice
23/12/2016 FAD 20160695 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1714.48 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
23/12/2016 FAD 20160694 Elektrická energia
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie za...
448.93 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
23/12/2016 FAD 20160693 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
772.10 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
23/12/2016 FAD 20160692 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
900.14 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
23/12/2016 FAD 20160691 Dezinfekčné prostriedky
Dodávka dezinfekčných prostriedkov na dva...
926.14 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
23/12/2016 FAD 20160690 Hygienické potreby
Dodávka hygienických prostriedkov na dva...
816.90 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
23/12/2016 FAD 20160689 Požiarna ochrana a BOZP
Výkon prác technika požiarnej ochrany a...
398.31 s DPH EUR Ing. Rybička Branislav, IČO: 40256502, Budapeštianska 5, 040 13 Košice
23/12/2016 OBJ 2016072 Tlačivo
Objednávame u Vás vyhotovenie stravných...
s DPH EUR KARO-PRESS s.r.o., IČO:43868690, Južná trieda 48, 040 01 Košice
23/12/2016 OBJ 2016071 Elektro materiál
Objednávame u Vás elektro-materiál - žiarovky...
s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Košice
23/12/2016 OBJ 2016070 Sáčky do vysávačov
Objednávame u Vás sáčky do vysávačov...
185.74 s DPH EUR KARCHER Slovakia s.r.o., IČO: 34111875, Bratislavská 31, 949 01 Nitra
22/12/2016 FAD 20160688 Revízia
Revízia a oprava hasiacich prístrojov.
2237.71 s DPH EUR PYROHAS - Tibor Kozák, IČO: 10703853, Západná 39, 044 71 Čečejovce
22/12/2016 FAD 20160687 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
22/12/2016 FAD 20160686 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
22/12/2016 FAD 20160685 Servis
Servis TV antény.
47.50 s DPH EUR GRANSAT s.r.o., IČO: 45371962, Popradská 68, 040 11 Košice
22/12/2016 FAD 20160684 Poplatky za telefóny
Zriadenie telefónnej klapky.
101.50 s DPH EUR Victor Business Data, s.r.o., IČO: 31652352, Letná 42, 040 01 Košice
22/12/2016 FAD 20160683 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
795.30 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
22/12/2016 FAD 20160682 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
57.60 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
22/12/2016 FAD 20160681 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
28.80 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
22/12/2016 FAD 20160680 Tepelná energia
Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za...
3083.74 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice
22/12/2016 FAD 20160679 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
64.56 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
22/12/2016 FAD 20160678 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 11/2016...
143.86 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22/12/2016 FAD 20160677 Voda, stočné
Voda, stočné za obdobie 11/2016 – stredisko:...
3005.56 s DPH EUR Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
22/12/2016 FAD 20160676 Ostatný materiál
Dodávka ostatného materiálu pre ZOS, Južná...
859.50 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
22/12/2016 FAD 20160675 Identifikačné karty
Dodávka identifikačných kariet pre...
1780.80 s DPH EUR LCS ELECTRONICS s.r.o., IČO: 31652433, Jesenského 7, 040 01 Košice
22/12/2016 FAD 20160674 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
2854.82 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
22/12/2016 FAD 20160673 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
805.49 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
22/12/2016 FAD 20160672 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
1346.51 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
22/12/2016 FAD 20160671 Denná tlač
Predplatné dennej tlače na rok 2017 - Korzár.
195.70 s DPH EUR PETIT PRESS, a.s., IČO: 35790253, Letná 47, 040 01 Košice
22/12/2016 FAD 20160670 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 11/2016 -...
25.30 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22/12/2016 FAD 20160669 Tepelná energia
Dodávka tepelnej energie - preddavok– mesiac ...
7943.83 s DPH EUR Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o., IČO: 36179345, Široká 2, 058 94 Poprad
22/12/2016 FAD 20160668 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
22/12/2016 FAD 20160667 Verejná správa
Prístup na portál Verejná správa - rok 2017.
96.00 s DPH EUR Poradca podnikateľa s.r.o., IČO: 31592503, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
22/12/2016 FAD 20160666 Torta
Torta pre oslávenkyňu pri životnom jubileu -...
58.67 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
22/12/2016 OBJ 2016061 Dezinfekčné prostriedky
Objednávame u Vás dezinfekčné prostriedky na...
926.14 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
22/12/2016 OBJ 2016060 Hygienické prostriedky
Objednávame u Vás hygienické prostriedky na...
816.90 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
20/12/2016 FAD 20160665 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 12/2016 – stredisko:...
242.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
20/12/2016 FAD 20160664 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 12/2016 pre stredisko:...
10.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
20/12/2016 FAD 20160663 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
64.80 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
20/12/2016 FAD 20160662 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
201.60 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
20/12/2016 FAD 20160661 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 11/2016 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
20/12/2016 FAD 20160660 Čistiace a leštiace prostriedky
Dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov...
752.26 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
20/12/2016 FAD 20160659 Pracie prostriedky
Dodávka pracích prostriedkov na dva mesiace pre...
474.10 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
20/12/2016 FAD 20160658 Ostatný materiál
Dodávka ostatného materiálu. Objednávka č....
1317.82 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
20/12/2016 FAD 20160657 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 11/2016.
45.30 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
20/12/2016 FAD 20160656 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1640.21 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
20/12/2016 FAD 20160655 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1279.92 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
20/12/2016 FAD 20160654 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1453.92 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
20/12/2016 FAD 20160653 Maliarske a natieračské práce
Maliarske a natieračské práce v zariadeniach...
3376.63 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
20/12/2016 FAD 20160652 Maliarske a natieračské práce
Maliarske a natieračské práce v zariadeniach...
959.77 s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
13/12/2016 FAD 20160651 Deratizácia
Deratizácia stredísk: DD, Garbiarska 4 a ZOS,...
248.40 s DPH EUR ASANARATES, s.r.o., IČO: 36606693, Park Angelinum 4, 040 01 Košice
13/12/2016 FAD 20160650 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
982.36 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
13/12/2016 FAD 20160649 Oprava
Oprava vzduchotechniky na stravovacom...
966.00 s DPH EUR VZT MONT a.s., IČO: 36572063, Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
13/12/2016 FAD 20160648 Oprava
Oprava chladiarenských zariadení na stravovacom...
298.00 s DPH EUR Molnár Július, IČO: 32705824, Staromyjavská 59, 040 01 Košice
12/12/2016 OBJ 2016069 Štandardy kvality
Objednávame u Vás vypracovanie základnej...
600.00 s DPH EUR BELLA GROUP s.r.o., IČO: 47557044, Koniarekova 30, 917 01 Trnava
12/12/2016 FAD 20160647 Práce IT
Účtovná závierka 09/2016.
170.80 s DPH EUR LLORANT s.r.o., IČO: 36569658, Pražská 4, 040 11 Košice
12/12/2016 ZML 10/2016 Dezinfekčné prostriedky
Kúpna zmluva č. 10/2016 na dodávku...
do 5991.96 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
12/12/2016 ZML 09/2016 Hygienické prostriedky
Kúpna zmluva č. 09/2016 na dodávku...
do 5997.90 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
12/12/2016 FAD 20160646 Práce IT
S-fon: Inštalácia, odinštalácia 4x, batérie.
208.80 s DPH EUR LLORANT s.r.o., IČO: 36569658, Pražská 4, 040 11 Košice
12/12/2016 FAD 20160645 Vlhkomery
Dodávka vlhkomerov s kalibráciou. Objednávka...
153.20 s DPH EUR Ing. Ivan Leško - GAROMA; IČO: 14383730, Sofijská 8, 040 13 Košice
12/12/2016 FAD 20160644 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
329.87 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
12/12/2016 FAD 20160643 Čistiace prostriedky
Dodávka čistiacich prostriedkov pre kuchynské...
115.20 s DPH EUR EKO Servis SK s.r.o., IČO: 47635843, Šoltésová 10, 040 01 Košice
12/12/2016 FAD 20160642 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
06/12/2016 OBJ 2016068 Identifikačné karty
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u...
1780.80 s DPH EUR LCS ELECTRONICS s.r.o., IČO: 31652433, Jesenského 7, 040 01 Košice
06/12/2016 OBJ 2016067 Maliarske a natieračské práce
Objednávame u Vás v ZOS - Južná tr. 23,...
s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
06/12/2016 OBJ 2016066 Stoličky
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u...
2480.00 s DPH EUR Nikra s.r.o., IČO: 31652433, Študentská 1, 040 01 Košice
06/12/2016 OBJ 2016064 OOPP
Doobjednávame u Vás OOPP pre zamestnancov ZOS...
s DPH EUR JANOLI, s.r.o., IČO: 36515507, Uzovce 26, 082 66 Uzovce
01/12/2016 ZML 08/2016 Čistiace a leštiace prostriedky
Kúpna zmluva č. 08/2016 na dodávku čistiacich...
do 5999.99 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
01/12/2016 ZML 07/2016 Pracie prostriedky
Kúpna zmluva č. 07/2016 zo dňa 01.12.2016 na...
do 5999.99 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
28/11/2016 FAD 20160640 Tlač
Zdravotnícke noviny - predplatné na rok 2017
18.70 s DPH EUR Slovenská pošta - stred. predplatného, IČO: 36631124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
28/11/2016 FAD 20160641 Tlač
Časopisy - predplatné na rok 2017 - ZOS,...
47.78 s DPH EUR Slovenská pošta - stred. predplatného, IČO: 36631124, Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
25/11/2016 FAD 20160639 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
246.48 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
25/11/2016 FAD 20160638 Autobatéria
Dodávka autobatérie do auta Renault Trafic.
136.34 s DPH EUR WEXIM truck s.r.o., IČO: 45420165, Štítnicka 23, 048 01 Rožňava
25/11/2016 FAD 20160637 Plošinová váha
Dodávka plošinovej váhy. Objednávka č....
354.00 s DPH EUR Váhaspol, IČO: 41906063, Maybaumova 7959, 080 01 Prešov
25/11/2016 FAD 20160636 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
87.20 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
25/11/2016 FAD 20160635 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
615.82 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
25/11/2016 OBJ 2016063 Ostatný materiál
Objednávame u Vás ostatný materiál podľa...
s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
25/11/2016 OBJ 2016062 Pracie prostriedky
Objednávame u Vás pracie prostriedky na 12 -01...
s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
25/11/2016 OBJ 2016059 Čistiace a leštiace prostriedky
Objednávame u Vás čistiace a leštiace...
s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
25/11/2016 FAD 20160634 Cukrárenské výrobky
Dodávka zákuskov - Katarínska zábava...
130.03 s DPH EUR LAHODA s.r.o., IČO: 36845418, Mlynská 27, 040 01 Košice
25/11/2016 FAD 20160633 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
22.14 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
25/11/2016 FAD 20160632 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
932.03 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
25/11/2016 FAD 20160631 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
76.80 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
25/11/2016 FAD 20160630 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
270.18 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
25/11/2016 FAD 20160629 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
3900.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
25/11/2016 FAD 20160628 Elektrická energia
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie za...
126.92 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
25/11/2016 FAD 20160627 Kuchynské vybavenie
Dodávka kuchynského vybavenia - metla na robot,...
309.60 s DPH EUR CORTEC s.r.o., IČO: 45584168, Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice
25/11/2016 FAD 20160626 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
792.58 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
25/11/2016 FAD 20160625 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
25/11/2016 FAD 20160624 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1587.49 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
25/11/2016 FAD 20160623 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1121.17 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
25/11/2016 FAD 20160622 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1008.05 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
25/11/2016 FAD 20160621 Tlačivá
Diskrétne výplatné pásky - 2 balíky.
210.00 s DPH EUR BELLA GROUP s.r.o., IČO: 47557044, Koniarekova 30, 917 01 Trnava
25/11/2016 FAD 20160620 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
79.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
25/11/2016 FAD 20160619 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
25/11/2016 FAD 20160618 Funkcionalita webovej stránky
Rozšírenie funkcionality webovej stránky o...
150.00 s DPH EUR Čižmárik Tomáš Ing., IČO: 44114389, Letná 27, 040 01 Košice
25/11/2016 FAD 20160617 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 10/2016...
137.62 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
25/11/2016 FAD 20160616 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
66.96 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
19/11/2016 OBJ 2016058 Plošinová váha
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u...
354.00 s DPH EUR Váhaspol, IČO: 41906063, Maybaumova 7959, 080 01 Prešov
19/11/2016 OBJ 2016057 Motor pre vzduchotechniku
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u...
966.00 s DPH EUR VZT MONT a.s., IČO: 36572063, Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
14/11/2016 OBJ 2016056 Vlhkomer
Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u...
153.20 s DPH EUR Ing. Ivan Leško - GAROMA, Sofijská 8, 040 13 Košice
11/11/2016 FAD 20160615 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
294.84 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
11/11/2016 FAD 20160614 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 10/2016 -...
25.21 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11/11/2016 FAD 20160612 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
2702.73 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
11/11/2016 FAD 20160611 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
2457.78 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
11/11/2016 FAD 20160610 Elektrická energia
Dodávka elektrickej energie za obdobie...
351.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
11/11/2016 FAD 20160608 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
1088.41 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
11/11/2016 FAD 20160607 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
11/11/2016 FAD 20160606 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
187.62 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
11/11/2016 FAD 20160605 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1251.73 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
11/11/2016 FAD 20160604 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
138.24 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
11/11/2016 FAD 20160603 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
46.80 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
11/11/2016 FAD 20160602 Zdravotnícky materiál
Dodávka jednorázových rukavíc. Objednávka...
1521.00 s DPH EUR Media Comp s.r.o., IČO: 35731486, Prev. Košariská 192/42, 900 42 Dunajská Lužná
11/11/2016 FAD 20160601 Čistenie
Čistenie kanalizácie - stravovací úsek DD,...
65.00 s DPH EUR Illés Tibor, IČO: 10686258, Lomnická 13, 040 11 Košice
11/11/2016 FAD 20160600 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1825.20 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
11/11/2016 FAD 20160599 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1147.82 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
11/11/2016 FAD 20160598 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 10/2016.
45.30 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
11/11/2016 FAD 20160597 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 11/2016 – stredisko:...
205.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
11/11/2016 FAD 20160596 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 11/2016 pre stredisko:...
10.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
11/11/2016 FAD 20160595 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
11/11/2016 FAD 20160593 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 10/2016 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
10/11/2016 FAD 20160592 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
111.80 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
10/11/2016 FAD 20160591 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
271.09 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
10/11/2016 FAD 20160590 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
177.60 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
10/11/2016 FAD 20160589 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
552.95 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
10/11/2016 FAD 20160588 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1138.22 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
10/11/2016 FAD 20160587 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
99.47 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
10/11/2016 FAD 20160586 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1094.39 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
10/11/2016 FAD 20160585 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
379.20 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
10/11/2016 FAD 20160584 Tonery
Dodávka tonerov a atramentových náplní do...
1811.52 s DPH EUR Kofax s.r.o. Košice, IČO: 31648843, Moyzesova 62, 040 01 Košice
10/11/2016 FAD 20160583 Zdravotnícky nábytok
Dodávka zdravotníckeho nábytku -...
13098.91 s DPH EUR ČECHOVO, s.r.o., IČO: 46186484, Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov
10/11/2016 FAD 20160581 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
144.53 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10/11/2016 FAD 20160580 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
163.68 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
10/11/2016 FAD 20160579 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
12.00 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
10/11/2016 FAD 20160578 Čistiace a leštiace prostriedky
Dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov...
110.24 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Košice
10/11/2016 FAD 20160577 Pracie prostriedky
Dodávka pracích prostriedkov pre stredisko:...
322.82 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
10/11/2016 FAD 20160576 Dezinfekčné prostriedky
Dodávka dezinfekčných prostriedkov pre...
373.52 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
10/11/2016 FAD 20160575 Hygienické prostriedky
Dodávka hygienických prostriedkov pre...
324.87 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
10/11/2016 FAD 20160574 Čistiace a leštiace prostriedky
Dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov...
346.13 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
10/11/2016 FAD 20160573 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1681.12 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
10/11/2016 FAD 20160572 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
79.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
10/11/2016 FAD 20160571 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
10/11/2016 FAD 20160570 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
3630.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
10/11/2016 FAD 20160569 Elektrická energia
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie za...
47.55 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
10/11/2016 FAD 20160568 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
883.90 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
09/11/2016 FAD 20160567 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
07/11/2016 FAD 20160566 Hygienické prostriedky
Dodávka hygienických prostriedkov + dávkovač.
147.16 s DPH EUR Hagleitner Hygiene s.r.o., IČO: 35840790, Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
07/11/2016 FAD 20160565 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
642.38 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
07/11/2016 FAD 20160564 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
95.04 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
07/11/2016 FAD 20160563 Poplatky
Ochrana pri prevoze peňazí v mesiacoch...
33.19 s DPH EUR Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
07/11/2016 FAD 20160562 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
74.64 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
07/11/2016 FAD 20160561 Dezinsekcia
Dezinsekcia priestorov v zariadeniach...
1620.00 s DPH EUR ASANARATES, s.r.o., IČO: 36606693, Park Angelinum 4, 040 01 Košice
07/11/2016 FAD 20160560 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
621.76 s DPH EUR RYBA Košice spol. s r.o., IČO: 17147522, Južná trieda 54, 040 01 Košice
07/11/2016 FAD 20160559 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 09/2016 -...
27.64 s DPH EUR Slovak telecom, T COM, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
07/11/2016 FAD 20160558 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1117.96 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
07/11/2016 FAD 20160557 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
22.14 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
07/11/2016 ZML 06/2016 Ovocie, zelenina a zemiaky
Kúpna zmluva č. 06/2016 zo dňa 07.11.2016 na...
do 47999.99 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
03/11/2016 FAD 20160555 Školenie
Školenie - registratúrny poriadok.
51.00 s DPH EUR EDOS-SMART s.r.o., IČO: 50288334, Tematínska 4, 851 05 Bratislava
03/11/2016 FAD 20160554 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 09/2016...
150.78 s DPH EUR T COM, Slovak telecom, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
03/11/2016 FAD 20160553 Oprava auta
Oprava auta Renault Trafic.
626.86 s DPH EUR WEXIM truck s.r.o., IČO: 45420165, Štítnicka 23, 048 01 Rožňava
31/10/2016 FAD 20160552 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
2929.10 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
31/10/2016 FAD 20160551 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
753.52 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
31/10/2016 FAD 20160549 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 09/2016.
51.96 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
31/10/2016 FAD 20160547 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 10/2016 pre stredisko:...
10.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, P.O.BOX 87, 040 11 Košice
31/10/2016 FAD 20160548 Čistenie a odvoz odpadu
Čistenie a odsávanie kalov a odvoz kuchynských...
206.41 s DPH EUR EBA s.r.o., IČO: 31376134, Košická 1, 080 01 Prešov
31/10/2016 FAD 20160546 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 10/2016 – stredisko:...
125.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, P.O.BOX 87, 040 11 Košice
31/10/2016 FAD 20160545 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1480.86 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
31/10/2016 FAD 20160544 Čistiace prostriedky
Dodávka čistiacich a leštiacich prostriedkov...
402.33 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
31/10/2016 FAD 20160543 Pracie prostriedky
Dodávka pracích prostriedkov na dva mesiace pre...
466.53 s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
31/10/2016 OBJ 2016055 Funkcionalita webovej stránky
Objednávame u Vás modul pre odosielanie...
150.00 s DPH EUR Čižmárik Tomáš Ing., IČO: 44114389, Letná 43, 040 01 Košice
31/10/2016 FAD 20160542 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1328.18 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
31/10/2016 FAD 20160541 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
192.00 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
31/10/2016 FAD 20160540 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
118.60 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
27/10/2016 OBJ 2016054 Tonery
Objednávame u Vás tonery a atramentové náplne...
1811.52 s DPH EUR Kofax s.r.o. Košice, IČO: 31648843, Moyzesova 62, 040 01 Košice
17/10/2016 FAD 20160539 Práce IT
Účtovná závierka + inštalácia verzií.
249.60 s DPH EUR LLORANT s.r.o., IČO: 36569658, Pražská 4, 040 11 Košice
17/10/2016 FAD 20160538 Minerálna voda
Dodávka minerálnej vody - stravovací úsek .
831.60 s DPH EUR Lyreco CE, SE, IČO: 35958120, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava
17/10/2016 FAD 20160537 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 09/2016 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
17/10/2016 FAD 20160536 Školenie
školenie - ekonóm.
33.00 s DPH EUR Regionálne vzdelávacie centrum, IČO: 20160238, Hlavná 68, 040 01 Košice
17/10/2016 FAD 20160535 Poplatky
Poplatky za Slovenskú televíziu a Slovenský...
238.98 s DPH EUR RTVS, IČO: 36857432, Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava
17/10/2016 FAD 20160534 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
17/10/2016 FAD 20160532 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
85.60 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
17/10/2016 FAD 20160531 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
17/10/2016 FAD 20160530 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1958.87 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
17/10/2016 FAD 20160529 Požiarna ochrana a BOZP
Výkon prác technika požiarnej ochrany a...
132.77 s DPH EUR Ing. Rybička Branislav, IČO: 40256502, Budapeštianska 5, 040 13 Košice
14/10/2016 FAD 20160528 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
176.40 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
14/10/2016 FAD 20160527 Práce IT
Účtovná závierka 06/2016 a inštalácie...
115.00 s DPH EUR LLORANT s.r.o., IČO: 36569658, Pražská 4, 040 11 Košice
14/10/2016 FAD 20160526 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
860.16 s DPH EUR RYBA Košice spol. s r.o., IČO: 17147522, Južná trieda 54, 040 01 Košice
14/10/2016 FAD 20160525 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
812.93 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
14/10/2016 FAD 20160524 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
38.99 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
14/10/2016 OBJ 2016053 Pracie, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky a hygienické prostriedky
Objednávame u Vás pre ZOS - Južná trieda 23,...
s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
14/10/2016 OBJ 2016052 Zdravotnícky materiál
Na základe vašej cenovej ponuky pre rok 2016...
1521.00 s DPH EUR Media Comp s.r.o., IČO: 35731486, Prev. Košariská 192/42, 900 42 Dunajská Lužná
06/10/2016 FAD 20160523 Stravné poukážky
Zabezpečovanie stravovania pre zamestnancov...
7013.46 s DPH EUR VAŠA Slovensko, s.r.o., IČO: 35683813, Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
29/09/2016 FAD 20160522 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
128.52 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
29/09/2016 FAD 20160521 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
152.89 s DPH EUR T COM, Slovak telecom, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
29/09/2016 FAD 20160520 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
856.20 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
29/09/2016 FAD 20160519 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
727.51 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
29/09/2016 FAD 20160518 Servis
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
30.00 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
28/09/2016 ZML 05/2016 Mrazené výrobky
Kúpna zmluva č. 05/2016 na dodávku mrazených...
do 47999.99 s DPH EUR Ryba Žilina, s.r.o., IČO: 31563490, Hviezdoslavova 5, 010 01 Žilina
28/09/2016 ZML 0808026588 Poistná zmluva
Poistná zmluva č. 0808026588 zo dňa 29.08.2016.
15806.20 s DPH EUR Kooperativa poisťovňa, a.s., IČO: 00585441 , Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
28/09/2016 OBJ 2016051 Pracie a čistiace prostriedky
Objednávame u Vás : Pracie prostriedky : -...
s DPH EUR AJVA s.r.o., IČO: 36580899, Hlavná 47, 056 01 Gelnica
23/09/2016 FAD 20160517 Odvoz odpadu
Odvoz komunálneho odpadu III. splátka 2016.
7255.71 s DPH EUR Mesto Košice, IČO: 00691135, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
23/09/2016 FAD 20160516 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
131.02 s DPH EUR RYBA Košice spol. s r.o., IČO: 17147522, Južná trieda 54, 040 01 Košice
23/09/2016 FAD 20160515 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1050.88 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
23/09/2016 FAD 20160514 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
23/09/2016 FAD 20160513 Audit
Účtovný audit - 2016.
840.00 s DPH EUR ACCEPT AUDIT CONSILTING s.r.o., IČO: 31709117, Októbrová 35, 080 01 Prešov
23/09/2016 FAD 20160512 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
691.35 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
23/09/2016 FAD 20160511 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
126.72 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
23/09/2016 FAD 20160510 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1648.14 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
23/09/2016 FAD 20160509 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
3770.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
23/09/2016 FAD 20160508 Elektrická energia
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie za...
111.24 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice
23/09/2016 FAD 20160507 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
144.00 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
23/09/2016 FAD 20160506 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
23/09/2016 FAD 20160505 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
673.79 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
22/09/2016 FAD 20160504 Energie ZOS
Mesačná platba za užívanie nebytového...
326.76 s DPH EUR Bytový podnik mesta Košice, IČO: 44518684, Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
22/09/2016 FAD 20160503 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
508.58 s DPH EUR RYBA Košice spol. s r.o., IČO: 17147522, Južná trieda 54, 040 01 Košice
22/09/2016 FAD 20160502 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
15.60 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
22/09/2016 FAD 20160501 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
63.18 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
22/09/2016 FAD 20160500 Mlieko a mliečne výrobky
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov pre...
3214.80 s DPH EUR MILK-AGRO, spol. s r.o., IČO: 17147786, Čapajevova 36, 080 46 Prešov
22/09/2016 FAD 20160498 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory – mesiac 08/2016...
119.00 s DPH EUR T COM, Slovak telecom, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22/09/2016 FAD 20160497 Nábytok
Kancelársky nábytok - sociálny úsek....
2541.60 s DPH EUR PILOSPAN-Ladislav Vasiľ, IČO: 37016750, Jarmočná 10, 040 01 Košice
22/09/2016 FAD 20160496 Spracovanie PaM
Účtovné práce vykonané v mesiaci 08/2016 za...
582.00 s DPH EUR Lengyelová Alena, IČO: 34412867, Krosnianska 73, 040 22 Košice
22/09/2016 FAD 20160495 Hygienické potreby
Dodávka hygienických potrieb, stredisko: DD,...
379.20 s DPH EUR ILLE-papier-servis SK, IČO: 36226947, Lichardová 16, 909 01 Skalica
22/09/2016 FAD 20160494 Čerstvé slepačie vajcia
Dodávka čerstvých slepačích vajec pre...
262.08 s DPH EUR EGGRO - farm, IČO: 45440751, Štóska 1096/209, 044 25 Medzev
22/09/2016 FAD 20160493 Požiarna ochrana a BOZP
Výkon prác technika požiarnej ochrany a...
132.77 s DPH EUR Ing. Rybička Branislav, IČO: 40256502, Budapeštianska 5, 040 13 Košice
22/09/2016 FAD 20160492 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 08/2016 -...
39.28 s DPH EUR T COM, Slovak telecom, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
22/09/2016 FAD 20160491 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
64.80 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
22/09/2016 FAD 20160490 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
1015.56 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
22/09/2016 FAD 20160489 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 09/2016 pre stredisko:...
10.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
22/09/2016 FAD 20160488 Plyn
Dodávka plynu na obdobie 09/2016 – stredisko:...
40.00 s DPH EUR SPP, a.s., IČO: 35815256, Moldavská 12, 040 11 Košice
22/09/2016 FAD 20160487 Čistiace prostriedky
Dodávka čistiacich prostriedkov ecolab.
387.00 s DPH EUR EKO Servis SK s.r.o., IČO: 47635843, Šoltésová 10, 040 01 Košice
22/09/2016 FAD 20160486 Servis výťahov
Servis a údržba výťahov v mesiaci...
238.20 s DPH EUR Tuchyňa-výťahy, IČO: 10686886, Letná 27, 040 01 Košice
22/09/2016 FAD 20160485 Oprava
Oprava žalúzií.
204.00 s DPH EUR Jacko Blažej, IČO: 43010334, Michalovská 1417/88, 073 01 Sobrance
22/09/2016 FAD 20160484 Oprava
Oprava práčky.
117.36 s DPH EUR BL technics, s.r.o., IČO: 36502944, Švábska 57, 080 05 Prešov
20/09/2016 FAD 20160483 Čistenie rohoží
Čistenie rohoží v mesiaci 08/2016.
45.30 s DPH EUR Royal Business Corporation s.r.o., IČO: 45391611, Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
20/09/2016 FAD 20160481 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
889.58 s DPH EUR RYBA Košice spol. s r.o., IČO: 17147522, Južná trieda 54, 040 01 Košice
20/09/2016 FAD 20160480 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
1747.93 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
20/09/2016 FAD 20160479 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
1243.13 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
20/09/2016 FAD 20160478 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
166.32 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
20/09/2016 FAD 20160477 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1107.85 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
19/09/2016 FAD 20160476 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
1163.26 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
19/09/2016 FAD 20160475 Základné potraviny
Dodávka základných potravín pre stravovací...
537.74 s DPH EUR Prvá cateringová s.r.o., IČO: 36208027, Holubyho 12, 040 01 Košice
13/09/2016 OBJ 2016049 Zábradlie
Objednávame u Vás zvárané zábradlie...
s DPH EUR UNIRES-Bau s.r.o., IČO: 46447890, Vodárenská 2, 040 01 Košice
12/09/2016 FAD 20160474 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
959.80 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
12/09/2016 FAD 20160473 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
19.20 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
12/09/2016 FAD 20160472 Cukrárenské výrobky
Dodávka cukrárenských výrobkov. Kúpna...
130.68 s DPH EUR Ing. Špavelková Danica, IČO: 32459556, Prev. Kysucká 16, 040 23 Košice
12/09/2016 FAD 20160471 Oprava
Oprava telefónnej klapky.
138.29 s DPH EUR Victor Business Data, s.r.o., IČO: 31652352, Letná 42, 040 01 Košice
08/09/2016 FAD 20160470 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
843.08 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
08/09/2016 FAD 20160469 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
136.61 s DPH EUR T COM, Slovak telecom, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
08/09/2016 FAD 20160468 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mobilné...
113.89 s DPH EUR Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
08/09/2016 FAD 20160467 Kuchyňa
Odstránenie závad po revízii...
710.16 s DPH EUR Salexcontrol s.r.o., IČO: 47578459, Hájska 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou
08/09/2016 FAD 20160466 Revízia
Revízia elektroinštalácie na stravovacom...
1381.32 s DPH EUR Salexcontrol s.r.o., IČO: 47578459, Hájska 578/6, 044 02 Turňa nad Bodvou
08/09/2016 FAD 20160465 Servis
Servis teplých pultov - stravovací úsek.
974.02 s DPH EUR CORTEC s.r.o., IČO: 45584168, Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice
08/09/2016 FAD 20160464 Kuchynské vybavenie
Nákup gastronádob.
522.00 s DPH EUR CORTEC s.r.o., IČO: 45584168, Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice
08/09/2016 FAD 20160463 Pohonné hmoty
Nákup pohonných hmôt v mesiaci...
82.08 s DPH EUR Slovnaft, a.s., IČO: 31322832, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava 23
08/09/2016 FAD 20160462 Revízia EPS
Servisná a revízna kontrolná činnosť...
64.80 s DPH EUR GALARMTECH s.r.o., IČO: 31727590, Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice
08/09/2016 FAD 20160461 Mrazené výrobky
Dodávka mrazených výrobkov pre stravovací...
850.60 s DPH EUR RYBA Košice spol. s r.o., IČO: 17147522, Južná trieda 54, 040 01 Košice
08/09/2016 FAD 20160460 Chlieb a pekárenské výrobky
Dodávka chleba a pekárenských výrobkov pre...
783.17 s DPH EUR VAMEX a.s., IČO: 36200514, Lubina 1, 040 12 Košice
08/09/2016 FAD 20160459 Ovocie, zelenina a zemiaky
Dodávka ovocia, zeleniny a zemiakov pre...
2018.23 s DPH EUR Wastex Slovensko, s.r.o., IČO: 36510033, Jesenná 3, 080 05 Prešov
08/09/2016 FAD 20160458 Tofu a sójové výrobky
Dodávka tofu a sójových výrobkov. Kúpna...
33.70 s DPH EUR ALFA BIO, s.r.o., IČO: 30223041, Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
08/09/2016 FAD 20160457 Mäso a mäsové výrobky
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre...
829.54 s DPH EUR Cimbaľák s.r.o., IČO: 36473219, Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
08/09/2016 FAD 20160456 Koberce
Dodávka a pokládka kobercov v kanceláriách na...
2769.56 s DPH EUR Cameo, s.r.o.,IČO: 31693237, Študentská 1, 040 01 Košice
08/09/2016 FAD 20160455 Matrace
Dodávka matracov do postelí pre chodiacich...
2916.00 s DPH EUR ČECHOVO, s.r.o., IČO: 46186484, Námestie slobody 39, 083 01 Sabinov
08/09/2016 FAD 20160454 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
115.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
08/09/2016 FAD 20160453 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu v...
19.20 s DPH EUR INTA s.r.o., IČO: 34129863, Rybárska č. 18, 911 01 Trenčín
08/09/2016 FAD 20160452 Oprava
Oprava ovládača dverí.
38.76 s DPH EUR CYGNUS-RNDr. Ján Matišin; IČO: 32462476, Wupertálska 15, 040 23 Košice
08/09/2016 FAD 20160451 Poplatky za telefóny
Poplatky za telefónne hovory - mesiac 07/2016 -...
23.26 s DPH EUR T COM, Slovak telecom, IČO: 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
08/09/2016 FAD 20160450 Oprava
Oprava televíznej antény.
432.00 s DPH EUR GRANSAT s.r.o., IČO: 45371962, Popradská 68, 040 11 Košice
08/09/2016 FAD 20160449 Odvoz odpadu
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v...
13.94 s DPH EUR EKOSERVIS Košice s.r.o, IČO: 46549811, Podnikateľská 20, 040 17 Košice
08/09/2016 FAD 20160448 Elektrická energia
Preddavok na odber elektrickej energie - mesiac...
3580.00 s DPH EUR Východoslovenská energetika, a.s., IČO: 36211222, Mlynská 31, 042 91 Košice